Hoa tươi

Nhà lồng A chuyên kinh doanh hoa tươi như hoa cúc, hoa ly, hoa hồng,...

Mặt hàng chủ lực : Hoa tươi
Tổng diện tích : 8.100 m 2
Diện tích kinh doanh : 20 m / ô (vựa)
Số lượng ô (vựa) : 65
Sản lượng bình quân : Khoảng 7 tấn/đêm
Doanh thu bình quân : Khoảng 600 triệu VNĐ/đêm  
Thời gian hoạt động : Từ 11h đêm đến 05h sáng