BÁN HÀNG QUA ĐIỆN THOẠI

BÁN HÀNG QUA ĐIỆN THOẠI

Giới thiệu

Chợ đầu mối nông sản thực phẩm Bình Điền

Chợ đầu mối NSTP Bình Điền là nơi cung cấp các mặt hàng nông sản thực phẩm nhiều nhất Thành phố Hồ Chí Minh. Hiện nay khối lượng hàng hóa nông sản thực phẩm lưu thông qua Chợ bình quân khoảng 2.500 tấn/ngày đêm. Giá trị giao dịch trung bình 100 - 115 tỷ đồng một ngày đêm.

Giới thiệu

Lĩnh Vực

Một số lĩnh vực hoạt động của Chợ Bình Điền

Công ty chợ Bình Điền là đơn vị quản lý hoạt động của Chợ Đầu mối Nông sản thực phẩm Bình Điền, thực hiện công tác tổ chức và sắp xếp các dịch vụ trong Chợ nhằm đảm bảo các giao dịch trong chợ diễn ra thuận lợi. Các lĩnh vực hoạt động chủ lực: Dịch vụ cho thuê mặt bằng ngắn hạn và dài hạn; Cung cấp thực phẩm sơ chế và kinh doanh nông sản xuất nhập khẩu.

Cung ứng thực phẩm