Thủy hải sản

Nhà lồng D chuyên kinh doanh cá nước ngọt, tôm cua, các loại sò ốc và hải sản cao cấp.

Mặt hàng chủ lực : Cá đồng, tôm, hải sản phụ cao cấp... 
Tổng diện tích : 20.000 m 2
Diện tích kinh doanh :
Số lượng ô(vựa) : 288
Sản lượng bình quân : Khoảng 470 tấn/ đêm
Doanh thu bình quân : Khoảng 30 tỷ VNĐ/ đêm
Thời gian hoạt động : Từ 11h đêm đến 05h sáng