Chợ đầu mối nông sản thực phẩm Bình Điền

Chợ đầu mối nông sản thực phẩm Bình Điền
  •  Khu phố 6, Phường 7, Quận 8, Tp.Hồ Chí Minh View map
  • 84.028.3759.0001 - 3759.0002
  • info@binhdienmarket.vn
  • 84.028.3759.0003
  • binhdienmarket.com.vn
 
Liên hệ với chúng tôi