Thủy hải sản

Nhà lồng F chuyên doanh mặt hàng chủ đạo của Chợ Bình Điền - cá biển tươi như cá thu, cá ngừ, mực, bạch tuộc, tôm,…

Mặt hàng chủ lực : Cá biển
Tổng diện tích : 20.000 m 2
Diện tích kinh doanh :
Số lượng ô (vựa) : 288
Sản lượng bình quân : Khoảng 700 tấn/đêm
Doanh thu bình quân : Khoảng 43 tỷ VNĐ/đêm
Thời gian hoạt động : Từ 11h đêm đến 05h sáng