Thủy hải sản

Nhà lồng F được đưa vào hoạt động từ tháng 05/2006 chuyên doanh mặt hàng chủ đạo của Chợ Bình Điền - cá biển tươi như cá thu, cá ngừ, mực, bạch tuộc, tôm,… xuất xứ chủ yếu từ các vùng đánh bắt cá trên cả nước. Đây là nhà lồng lớn hiện đại với sức chứa hơn 740 thương nhân từ các chợ sỉ khác trong thành phố. Ngành thủy sản tươi khoảng 700 tấn/ ngày đêm, doanh thu khoảng 43 tỷ đồng.

Mặt hàng chủ lực : Cá biển
Tổng diện tích : 20.000 m 2
Diện tích kinh doanh :
Số lượng ô(vựa) : 288
Sản lượng bình quân : 700 tấn/ đêm
Doanh thu bình quân : 43 tỷ VNĐ/ đêm
Thời gian hoạt động : Từ 11h đêm đến 05h sáng