Quy định chung về an toàn thực phẩm

Để đảm bảo công tác vệ sinh an toàn thực phẩm hàng hóa trong quá trình kinh doanh là sản phẩm “rau sạch và xanh” an toàn đối với người tiêu dùng, Công ty Quản lý & Kinh doanh Chợ Bình Điền (Công ty Chợ Bình Điền) quy định như sau:

1. Không sử dụng các loại hóa chất, thuốc tẩy trắng không rõ nguồn gốc dùng trong bảo quản và chế biến mặt hàng rau, củ, quả và trái cây.

2. Hợp tác với Công ty Chợ truy xuất nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa và biện pháp xử lý lô hàng không đạt khi lấy mẫu phát hiện có dư lượng thuốc bảo vệ thực vật vượt mức cho phép, hoặc sử dụng các chất phụ gia nằm ngoài danh mục cho phép, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

3. Khai báo chính xác tên, địa chỉ, tổ chức, cá nhân cung cấp lô hàng được Công ty Chợ lấy mẫu kiểm tra nhanh hàng ngày và lấy mẫu kiểm tra phân tích các chỉ tiêu an toàn thực phẩm định kỳ. Nếu lô hàng lấy mẫu kiểm tra bị phát hiện có dư lượng thuốc bảo vệ thực vật vượt mức cho phép thương nhân phải kết hợp chặt chẽ với Công ty Chợ thực hiện các biện pháp như sau:

- Phải sơ chế toàn bộ lô hàng bị nhiễm dư lượng thuốc bảo vệ thực vật theo sự hướng dẫn của nhân viên kiểm tra chất lượng vệ sinh an tòan thực phẩm trước khi đưa ra lưu thông.

- Tiếp tục cung cấp mẫu lần 2, lần 3 của tên loại mẫu đúng với nguồn gốc, xuất xứ của lô hàng lấy mẫu lần trước.

- Thông báo cho tổ chức, cá nhân cung cấp các lô hàng bị phát hiện để tuyên truyền cho cơ sở thu gom, người khai thác, người gieo trồng ở địa phương có nguồn hàng để ngăn chặn kịp thời.

4. Trường hợp lấy mẫu ở điểm kinh doanh của thương nhân kiểm tra cả 3 lần liên tiếp đều phát hiện có dư lượng thuốc bảo vệ thực vật vượt mức cho phép, thương nhân chịu trách nhiệm về hình thức xử lý theo khoản 3.1.3 khoản 3, điều 11 của Nội quy chợ.

5. Thương nhân phải tham gia đầy đủ các khóa tập huấn kiến thức vệ sinh an toàn thực phẩm và lưu trữ đầy đủ các tài liệu về hàng hóa kinh doanh tại điểm kinh doanh bao gồm: Sổ theo dõi chủng loại, khối lượng và nguồn gốc, xuất xứ của lô hàng ở các địa phương nhập vào hàng ngày, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận chất lượng, giấy chứng nhận kiến thức vệ sinh an toàn thực phẩm.