Thịt súc sản

Nhà lồng H chuyên kinh doanh mặt hàng thịt súc sản và gia cầm, gạo đậu đường.

 

Mặt hàng chủ lực : Thịt súc sản và gia cầm, sản phẩm gạo đậu đường...
Tổng diện tích : 16.000 m 2
Diện tích kinh doanh :
Số lượng ô (vựa) : 288
Sản lượng bình quân : Khoảng 300 tấn/đêm
Doanh thu bình quân : Khoảng 17 tỷ VNĐ/đêm
Thời gian hoạt động : Từ 11h đêm đến 05h sáng