Thành lập Tổ Y tế thuộc Công ty Chợ Bình Điền, tăng cường công tác phòng chống dịch

Thành lập Tổ Y tế thuộc Công ty Chợ Bình Điền, tăng cường công tác phòng chống dịch

Thực hiện theo chỉ đạo tại:

Công văn số 8949/SYT-NVY ngày 01/12/2021 của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh về việc tăng cường các biện pháp an toàn phòng chống dịch Covid-19 tại chợ đầu mối trên địa bàn thành phố;

Công văn số 650/TTYT ngày 07/12/2021 của Trung tâm Y tế Quận 8 về việc tăng cường các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 tại Chợ đầu mối Bình Điền;

Ngày 17/12/2021 Công ty Quản lý và Kinh doanh Chợ Bình Điền đã ra quyết định thành lập Tổ y tế tại Chợ đầu mối Bình Điền nhằm trực tiếp thực hiện các nội dung chuyên môn về y tế trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 với tổng cộng 9 thành viên từ các phòng ban chức năng công ty.

Tổ Y tế với những nhiệm vụ chính là:

  • Thực hiện các nội dung chuyên môn về y tế trong công tác phòng chống dịch Covid-19
  • Tổ chức kiểm tra, xét nghiệm nhanh Covid-19 ngẫu nhiên hoặc định kì cho người lao động, thương nhân, lao động ô vựa, thương lái, tài xế, … vào chợ Bình Điền
  • Theo dõi và lập danh sách xét nghiệm, lưu hồ sơ theo quy định.

Ngày 22/12/2021 vừa qua, Trung tam Y tế Quận cũng tổ chức buổi tập huấn trực tiếp cho Tổ y tế tại văn phòng Công ty Quản lý và Kinh doanh Chợ Bình Điền. Các nội dung tập huấn được xây dựng sát với thực tế hoạt động tại chợ, bao gồm việc xử lý tình huống khi gặp người nghi nhiễm, các bước xử lý khi xác định F0, các phương pháp điều tra dịch tễ xử lý ổ dịch và các công tác chuyên môn, đảm bảo an toàn khi thực hiện lấy mẫu xét nghiệm.

Hình ảnh: Cơ quan Y tế Quận 8 tập huấn tại văn phòng Công ty

Tổ Y Tế được thành lập trên cơ sở Tổ xét nghiệm nhanh Covid-19 hoạt động trước đó; hàng đêm lấy mẫu xét nghiệm tại Chợ. Đây là một trong nhiều biện pháp mà Công ty Quản lý và Kinh doanh Chợ Bình Điền tăng cường thực hiện kể từ khi Chợ được mở cửa hoạt động hoàn toàn từ ngày 01/12 nhằm đảm hoạt động của Chợ được xuyên suốt, thuận lợi trong điều kiện bình thường mới.

Công ty Quản lý và Kinh doanh Chợ Bình Điền