THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÍ THẺ RA VÀO CHỢ BÌNH ĐIỀN CHO THƯƠNG NHÂN VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG

Kính gửi: Quý thương nhân, Đối tác

Để hoạt động chợ ngày càng đi vào nề nếp, đảm bảo công tác quản lý, công tác an ninh trật tự cũng như công tác phòng chống dịch bệnh trong giai đoạn hiện nay, Công ty Chợ Bình Điền tiến hành làm thẻ tên cho tất cả Thương nhân, Đối tác và người lao động của các Thương nhân, Đối tác.

Thẻ tên này đồng thời được sử dụng như thẻ ra vào cổng và được sử dụng trong suốt thời gian làm việc tại Chợ ngay cả khi Chợ trở lại hoạt động bình thường sau dịch bệnh.

Để kịp thời in ấn, triển khai thẻ tên, Công ty Chợ Bình Điền đề nghị Quý thương nhân, Đối tác đăng ký danh sách làm thẻ tên (theo mẫu đăng tải ở đường link phía dưới) và gửi lại Ban điều hành nhà lồng (đối với Thương nhân), Phòng Dịch vụ - Quản lý Mặt bằng (đối với các đối tác, dịch vụ).

Sau khi công ty Chợ triển khai thẻ tên thì chỉ những nhân viên nào có thẻ tên mới được phép vào chợ làm việc. Quý thương nhân, Đối tác nếu có thay đổi nhân viên thì hoàn trả lại thẻ tên đã cấp cho Công ty chợ và đăng ký làm thẻ tên cho nhân viên mới.

Công ty Chợ Bình Điền đề nghị tất cả Quý thương nhân, Đối tác thực hiện nghiêm túc tinh thần thông báo này góp phần giúp Chợ Bình Điền ngày càng văn minh, hiện đại.

Trân trọng

Công ty Quản lý và Kinh doanh Chợ Bình Điền

Ghi chú:Tải mẫu đăng ký thẻ ra vào Chợ tại đây