THƯ MỜI CHÀO GIÁ V/V THỰC HIỆN CÔNG TÁC DUY TU BẢO DƯỠNG MẢNG XANH.

Kính gửi:  Quý công ty, đơn vị cung ứng dịch vụ nhân công thực hiện công tác duy tu bảo dưỡng mảng xanh tại Thành phố Hồ Chí Minh.

 

Công ty chúng tôi kính mời quý công ty, đơn vị cung ứng dịch vụ thực hiện công tác duy tu bảo dưỡng mảng xanh tại Thành phố Hồ Chí Minh có đủ điều kiện, năng lực, kinh nghiệm tham gia báo giá, chi tiết cụ thể như sau:

1. Yêu cầu về nội dung công việc: đơn giá

* Chăm sóc thảm cỏ, tổng diện tích : 13.159,62 m2

    _  Tưới  nước thảm cỏ.

   -  Phát thảm cỏ lá gừng.

   - Làm cỏ tạp

   - Trồng dậm cỏ lá gừng.

   - Bón phân hữu cơ, phân vô cơ theo định kỳ.

*  Chăm sóc bồn kiểng các loại: 1.990,06 m2

* Chăm sóc bảo quản cây xanh: 826 cây

* Quét dọn vệ sinh khu vực thảm cỏ, bồn kiểng.                 

2. Thời gian thực hiện:

Vậy Công Ty QL và KD Chợ Bình Điền xin thông báo tới quý công ty, đơn vị cung ứng dịch vụ nhân công  thực hiện công tác duy tu bảo dưỡng mảng xanh báo giá để Công ty chúng tôi lựa chọn hợp tác.

Quý công ty, đơn vị quan tâm xin gửi báo giá về Văn phòng Công Ty QL và KD Chợ Bình Điền, địa chỉ Khu phố 6, Phường 7, Quận 8, TP. Hồ Chí Minh từ ngày 20 /11/2021 đến ngày 10/12/2021.

Để biết thêm các thông tin chi tiết, xin liên hệ trực tiếp qua Phòng Dịch vụ-Quản lý Mặt bằng, số điện thoại 098.936.9780 (A. Quý – Trưởng phòng) ./. 

Công ty Quản lý và Kinh doanh Chợ Bình Điền