FAQs

Tôi muốn mua thực phẩm sơ chế cho nhà hàng/trường học/khách sạn.
Anh chị vui lòng gọi điện đến Tổng đài số 02837590001 (giờ hành chính) và yêu cầu gặp Phòng Kế hoạch Kinh doanh hoặc liên hệ số hotline/Zalo: 0919011439 
Tôi có nhu cầu thuê ô vựa tại chợ thì tôi liên hệ với ai?

Anh/chị có nhu cầu thuê ô vựa vui lòng gọi Tổng đài số: 0283759001 (trong giờ hành chính) và yêu cầu liên hệ với Phòng Dịch vụ Quản lý Mặt Bằng. 

Tôi có nhu cầu bán hàng tới thương nhân
Anh/chị có nhu cầu bán hàng tới Thương nhân vui lòng gọi Tổng đài số 02837590001 (giờ hành chính) yêu cầu gặp bộ phận Xúc tiến Thương mại, Phòng Kế hoạch Kinh doanh. 
Đặt câu hỏi