Thông tin tuyển dụng

Vị trí Số lượng Địa điểm Hạn nộp hồ sơ
Nhân viên thu mua 05

Tp.Sài Gòn

Nhân viên tạp vụ 01 Tp.Sài Gòn