Thủy hải sản khô

Nhà lồng K chuyên kinh doanh mặt hàng hải sản khô

Mặt hàng chủ lực : Tôm khô, cá khô, mắm...             
Tổng diện tích : 10.000 m 2
Diện tích kinh doanh :
Số lượng ô (vựa) : 288
Sản lượng bình quân : Khoảng 0,5 tấn/ngày
Doanh thu bình quân : Khoảng 02 tỷ VNĐ/ngày
Thời gian hoạt động : Từ 06h sáng đến 05h chiều