Thủy hải sản khô

Nhà lồng K được đưa vào hoạt động tháng 5/2009, chuyên kinh doanh mặt hàng hải sản khô với diện tích là 10.000m2, ô vựa . Đây là nhà lồng duy nhất của Chợ Bình Điền hoạt động vào ban ngày từ 06h sáng đến 05h chiều. Sản lượng trung bình là 0,5 tấn và doanh thu là 2 tỷ đồng một ngày với các mặt hàng chính như tôm khô, cá khô, mực khô, …

Mặt hàng chủ lực : Hải sản khô
Tổng diện tích : 10.000 m 2
Diện tích kinh doanh :
Số lượng ô(vựa) : 288
Sản lượng bình quân : 0,5 tấn/ ngày
Doanh thu bình quân : 02 tỷ VNĐ/ ngày
Thời gian hoạt động : Từ 06h sáng đến 05h chiều