THƯ MỜI CHÀO GIÁ DỊCH VỤ VỆ SINH TẠI CHỢ ĐẦU MỐI NSTP BÌNH ĐIỀN

THƯ MỜI CHÀO GIÁ

V/v mời chào giá dịch vụ vệ sinh tại Chợ đầu mối NSTP Bình Điền

Kính gửi: Quý Công ty, đơn vị chuyên cung cấp dịch vụ vệ sinh công nghiệp

Hiện nay Công ty Quản lý và Kinh doanh Chợ Bình Điền có nhu cầu thuê dịch vụ vệ sinh tại Khu vực tòa nhà văn phòng và các nhà vệ sinh công cộng (09 nhà vệ sinh) tại Chợ đầu mối NSTP Bình Điền. Để triển khai công việc nêu trên Công ty chúng tôi kính mới quý Công ty, đơn vị chuyên cung cấp dịch vụ vệ sinh có đủ năng lực, kinh nghiệm tham gia báo giá, chi tiết như sau:

  1. Nội dung yêu cầu:
    • 1-Vệ sinh tòa nhà văn phòng, thời gian làm việc 8/24. Số lượng dự kiến: 02 người
    • 2-Vệ sinh, thu phí vệ sinh các nhà vệ sinh công cộng (09 nhà vệ sinh) trong khu vực chợ Bình điền, thời gian làm việc 8/24. Số lượng dự kiến 40 người
  2. Thời gian thực hiện:

Quý Công ty, đơn vị quan tâm xin gửi hồ sơ năng lực, báo giá về văn phòng Công ty Quản lý và Kinh doanh Chợ Bình Điền, địa chỉ Khu phố 6, Phường 7, Quận 8, TP. Hồ Chí Minh từ nay đến 28/02/2022.

Để biết thêm các thông tin chi tiết, xin liên hệ trực tiếp đến Phòng Dịch vụ - Quản lý mặt bằng, số điện thoại 0909.947.171 (Anh Bắc - Phó phòng).

Trân trọng

          Công ty Quản lý và Kinh doanh Chợ Bình Điền