BÁN HÀNG QUA ĐIỆN THOẠI

BÁN HÀNG QUA ĐIỆN THOẠI

Lĩnh Vực

Công ty chợ Bình Điền là đơn vị quản lý hoạt động của Chợ Đầu mối Nông sản thực phẩm Bình Điền với hơn 1500 thương nhân kinh doanh đa ngành hàng. Các lĩnh vực chủ lực: quản lý khai thác mặt bằng, cung ứng thực phẩm và thực hiện công tác tổ chức và sắp xếp các dịch vụ trong Chợ nhằm đảm bảo các giao dịch trong chợ diễn ra thuận lợi.

Để tạo điều kiện kinh doanh thuận lợi cho khách hàng và thương nhân, Công ty Chợ cung cấp kênh KẾT NỐI CUNG – CẦU cho:

-  Quý khách hàng muốn mua hàng từ Thương nhân Chợ Bình Điền.

-  Quý khách hàng muốn kết nối với thương nhân để tìm đầu ra cho sản phẩm.

Hotline KẾT NỐI CUNG – CẦU: 0862.023.499 

Email: ketnoicungcau@binhdienmarket.vn 

Cung ứng thực phẩm

Giới thiệu

Chợ đầu mối nông sản thực phẩm Bình Điền

Chợ đầu mối NSTP Bình Điền là nơi cung cấp các mặt hàng nông sản thực phẩm nhiều nhất Thành phố Hồ Chí Minh. Hiện nay khối lượng hàng hóa nông sản thực phẩm lưu thông qua Chợ bình quân khoảng 2.500 tấn/ngày đêm. Giá trị giao dịch trung bình 100 - 115 tỷ đồng một ngày đêm.

Giới thiệu

Tin tức - Sự kiện